ibiza-overview-02b.jpg

Anketa

Které téma Vás nejvíce zajímá?

Letoviska - 6.8%
Pláže - 28.7%
Města a obce - 2.3%
Kluby - 34.7%
Památky - 5.4%
Výlety - 10.5%
Nákupy - 7.4%
Restaurace - 4.3%

Celkem hlasů: 352
Hlasování v této anketě již bylo ukončeno. Skončilo: 03 dub 2015 - 05:48

Reklama

Historie ostrova

Osídlení ostrova Ibiza je známo již od 2.tisíciletí před naším letopočtem, na což poukazují objevy skalních nástěnných maleb a megalytů z té doby.

Dalším důležitým mezníkem v historii bylo období kolem roku 700 před naším letopočtem, kdy Féničané osídlili oblast zvanou Sa Caleta na jihozápadě ostrova a o několik desítek let poté založili přístav Ibusim (Ebusim), ze kterého vzniklo dnešní město Eivissa a ujalo se i jako název pro celý ostrov. 

Tento název je pravděpodobně odvozen od jména fénického boha Besa, kterého v té době na Ibize uctívali spolu s bohyní Tanit. Punská kultura a kartaginské tradice zanechaly na ostrově velké stopy. Založení salin k získávání soli se připisuje právě jim. Kartáginci na ostrově pochovávali své mrtvé, protože věřili, že půda na Ibize je posvátná. Nejdůležitějším místem byla nekropole Puig des Molins u hlavního města, kde bylo dodnes objeveno a prozkoumáno asi 300 hrobů. Nekropole je částečně přístupná veřejnosti a archeologické nálezy z té doby jsou umístěny ve vedlejším muzeu - Museu Monografic des Puig des Molins.

Od roku 123 před naším letopočtem byl ostrov kolonizován Římskou říší  a v roce 70 př. n. l. se stává její součástí. Hlavní město v té době neslo název Ebesus (Ebusus). Římská kultura po sobě na Ibize nezanechala žádné výrazný vliv. Za zhlédnutí stojí starý římský most nad řekou Riu ve městě Santa Eulària des Riu.

V následujících letech, po rozpadu římské říše, se Ibiza stává cílem útoků Vandalů, kteří ke své říši na severu Afriky připojili i ostrovy Ibizu a Formenteru.

Okolo roku 535 se Ibiza stává na nějakou dobu součástí říše Byzantské.

Kolem roku 900 Ibizu obsadili Arabové - Maurové, kteří zásadně ovlivnili kulturu na celém ostrově. Stopy po arabské kultuře najdeme v architektuře, v zemědělství, které začalo vzkvétat díky zavedení zavlažování a budování terasovitých políček. Největším důkazem, že si Arabové podrobili Ibizu jsou samotní obyvatelé ostrova, kteří mají arabské rysy vepsané přímo ve svých tvářích. V té době se hlavní město jmenuje Medina Iabissa (Yabisah).

Významným datem v dějinách Ibizy je rok 1235. Znamená konec arabské kultury na ostrově. Ibiza se díky králi Jakubovi I. stává součástí Aragonského království. Hlavním náboženstvím je nyní křesťanství, obce na ostrově dostávají jména po křesťanských světcích a katalánština se stává úředním jazykem. 

V roce 1474 se sňatkem mezi Ferdinandem Aragonským a Isabellou Kastilskou spojilo Aragonské království s královstvím Kastilským, tak vzniká Španělsko dnešní doby a ostrov Ibiza se stává součástí španělských dějin.

V 15. a 16. století se Španělsko stává světovou velmocí ( přispělo k tomu hlavně objevení Ameriky), ale ostrovy Ibiza a Formentera neleží zrovna v popředí zájmu. V té době ostrovy sužují pirátské nájezdy.Tato skutečnost znamenala pro místní obyvatele stálou hrozbu,  neustále žili ve strachu před vypleněním vesnic a  násilnými únosy dětí a žen. Mnoho obyvatel přišlo o holý život. Obyvatelé Ibizy si proto začali stavět opevnění a zejména obranné věže. Tyto věže naleznete po celém ostrově, nejvíce je jich na pobřeží, ale vyjímkou nejsou ani věže, které si vesničané vybudovali ve vnitrozemí, přímo u svých domů - obec Sant Llorenc - místní část Baláfia. Také většina kostelů na Ibize je umístěna na strategických místech. Kostely byly budovány jako obranné kostely a mnoho z nich je opevněno. Místní obyvatelé se také uměli bránit nájezdům pirátů velmi svérázným způsobem- se svolením krále založili svoji vlastní skupinu korzárů, která měla za úkol získat ukradenou kořist nazpátek (a někdy i něco navíc). V hlavním městě Eivissa stojí tzv. Obelisk korzárů, památník, který všem připomíná jejich odvážné korzárské akce. Hlavní město Eivissa je v roce 1554 na příkaz císaře Karla V.( ve Španělsku známý jako král Carlos I.)znovu opevněno, hradby kolem města jsou vybudovány silnější a přibývají i bašty, na kterých jsou umístěna děla. Tyto hradby se dochovaly až do dnešní doby a spolu s celým starým městem zvaným Dalt Vila se staly světovým kulturním dědictvím Unesco.

Od roku 1701 probíhá válka o španělské dědictví a na ostrově Ibiza se ocitá pod vládou rodu Bourbonů. V roce 1715 španělský král Filip V. zavádí na Ibize kastilské názvy měst a obcí, kastilština se stává úředním jazykem, přestože mu zdejší lidé téměř nerozumí. Z města Eivissa se tak stává Ibiza. Ostrov ztrácí veškeré správní pravomoci, které mu do té doby zaručovala vyhláška z roku 1299 vydaná králem Jakubem II.  A to zejména možnost ovládat těžbu a prodej soli, což byl jediný zdroj obživy místních obyvatel.

V roce 1936 začíná ve Španělsku zuřit občanská válka. Vítězstvím generála Franca v roce 1939 začíná v celém Španělsku  a samozřejmě i na Ibize období diktatury.

Letiště na Ibize zahajuje provoz v roce 1958 a Ibizu začínají navštěvovat první turisté. Jako jedni z prvních objevili Ibizu příslušníci hnutí hippies. O pár let později zasáhne Ibizu skutečný turistický boom.

Postupný návrat katalánštiny na Ibizu nastává až po roce 1975, kdy se po smrti generála Franca Španělsko stává konstituční monarchií a králem je Juan Carlos I.

V roce 1986 se Španělsko stává členem Evropské unie.

1. března 1983 získávají Baleárské ostrovy (Mallorca, Menorca, Ibiza a Formentera) statut autonomního společenství s vlastním parlamentem, jednotlivé ostrovy spravují tzv. ostrovní rady (Consell Insular). Ostrovy Ibiza a Formentera měly původně společnou ostrovní radu, od roku 2007 již má každý ostrov svou vlastní ostrovní radu. Katalánština se znovu stává úředním jazykem. Celý ostrov a hlavní město se oficiálně opět jmenuje Eivissa.

Významným datem v dějinách Ibizy je také rok 1999, kdy se některé historické, kulturní a přírodní památky Ibizy, stávají součástí světového kulturního dědictví Unesco.

Dovolená na Ibize

Dovolená na Ibize

Hledat