Články

Použití webových stránek

Právní informace a odmítnutí odpovědnosti 

Všechny informace na těchto webových stránkách jsou chráněny autorským právem. Reprodukce jakékoliv části těchto stránek v jakékoli formě je možná jen s písemným souhlasem vydavatele. 

Našim cílem je poskytovat praktické, ověřené informace pro cestovatele. I když se snažíme o co největší přesnost a aktuálnost informací, neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoliv újmu, škodu, zranění nebo nespokojenost, kterou by utrpěla osoba na základě informací zveřejněných na těchto webových stránkách. Nezaručujeme, že všechny informace uvedené na webových stránkách jsou bezchybné, mohou obsahovat nepřesnosti a chyby. Použitím těchto webových stránek berete tyto upozornění na vědomí. Aktualizace a vylepšení jsou průběžně přidávány bez předchozího upozornění.

Neneseme také žádnou zodpovědnost za obsah a funkčnost webových stránek třetích stran, na které uvádíme odkazy. Nabídky na portálu www.e-ibiza.cz pocházejí od partnerských firem. Prostudujte si prosím v případě zájmu o využití jejich služeb i jejich obchodní podmínky.

 

Všechna práva vyhrazena 

Copyright © 2012 www.e-ibiza.cz. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika, animace, videa, hudba, zvuky a další materiály publikované na webových stránkách www.e-ibiza.cz, jsou chráněny podle autorského zákona č. 121/2000 Sb, ve znění pozdějších předpisů a to v plném rozsahu jako zákonem chráněné autorské dílo. Kopírování, distribuce a modifikace těchto dat a informací je bez písemného souhlasu vydavatele webového portálu zakázáno. Výjimkou jsou zákonem povolené dílčí citace s uvedením autora a odkazem na www.e-ibiza.cz.

Hledat